ประกาศเทศบาลตำบลดอนจาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อบรรทุกรถขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest