ประกาศเทศบาลตำบลดอนจาน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อรถกระบะแบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน)

Share on Line
Share on Pinterest