ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขยะ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest