โครงการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปี 2561

โครงการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปี 2561

 

เทศบาลตำบลดอนจาน ร่วมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาประชาชนตำบลดอนจาน ร่วมโครงการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปี 2561

Share on Line
Share on Pinterest