โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

 

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

"สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0"

Share on Line
Share on Pinterest