โครงการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ประจำปี 2560

โครงการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ประจำปี 2560

 

พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาลตำบลดอนจานร่วม
"โครงการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ประจำปี 2560"

Share on Line
Share on Pinterest