โครงการฝึกอาชีพให้กับเยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลดอนจานในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกพะยอม

โครงการฝึกอาชีพให้กับเยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลดอนจานในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกพะยอม

 

      พนักงานเทศบาลตำบลดอนจานร่วมกันจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับเยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนตำบลดอนจานในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกพะยอม ตามนโยบายของนายสุวิทย์ คำดี ผวจ.กาฬสินธุ์
ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ มีดอกพะยอม เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ซึ่งมีสีดอกเป็นสีขาว ลักษณะเป็นช่อพวงสวยงาม จึงมีแนวคิดให้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป็นแบบเดียวกันทั้งจังหวัด คือให้ทำเป็นพวงดอกพะยอม โดยใช้เปลือกฝักข้าวโพดเป็นวัสดุในการจัดทำ เพื่อถวายความอาลัย แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อชาวกาฬสินธุ์อย่างหาที่สุดมิได้

Share on Line
Share on Pinterest