กิจกรรม เชิญชวนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกุดครอง หมู่ 4

กิจกรรม เชิญชวนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกุดครอง หมู่ 4

 

เชิญชวนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกุดครอง หมู่ 4
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ส่างแซง"
บ้านเราก็มีที่สวยๆให้ถ่ายรูปเด้อ
มาเช็คอินกันเยอะๆนะคะ

Share on Line
Share on Pinterest