กิจกรรม Kick off ตามแผนรนณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม Kick off ตามแผนรนณรงค์

 

เทศบาลตำบลดอนจานจัดกิจกรรม Kick off ตามแผนรนณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สุขศาลาบ้านกุดครอง หมู่ 8 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นวันนี้พร้อมกันทั่วประเทศ

Share on Line
Share on Pinterest