กิจกรรม มอบบ้านกาชาดประจำปี 2563 ณ บ้านกุดครอง หมู่ที่7 อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรม มอบบ้านกาชาดประจำปี 2563 ณ บ้านกุดครอง หมู่ที่7 อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

 

เทศบาลตำบลดอนจานร่วมกับอำเภอดอนจานและเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านกาชาดประจำปี 2563 ณ บ้านกุดครอง หมู่ที่7 อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

Share on Line
Share on Pinterest