วัดดอยดงเย็น

วัดดอยดงเย็น

 

          อยู่ที่วัดดอยดงเย็น บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ที่ 4 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างเมื่อ เมื่อ ปี พ.ศ. 2535 โดยพระครูสุชัยมงคลกิจ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เจ้าคณะตำบลนาจำปา ได้เล็งเห็นว่าวัดดอยดงเย็นเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร ภาวนา และศึกษาพระธรรมวินัย เพราะเป็นดอยที่ไม่สูงนัก มีต้นไม้ปกคลุมสวยงาม ยอดเขาเป็นโขดหินและโพรงถ้ำจึงให้ช่างที่มีฝีมือในการแกะสลัก มาแกะสลักหินเป็นพระพุทธไสยาสน์ โดยตั้งชื่อว่า “พระพุทธไสยาสน์ดอยดงเย็น”

Share on Line
Share on Pinterest