อ่างเก็บน้ำห้วยแกง

อ่างเก็บน้ำห้วยแกง

 

           ตั้งอยู่ที่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของ สำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่างเก็บน้ำห้วยแกงเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับการเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 2,400 ไร่ นอกจากนี้อ่างห้วยแกงยัง เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดงานประเพณีลอยกระทง

Share on Line
Share on Pinterest