ชื่อ
: ว่าง
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์
: