ชื่อ
: นายแหวนเพชร บุตรดี
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทรศัพท์
: