วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุกรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีไฟไหม้บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีไฟไหม้บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (nr-preblend)พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 6 จุด โดยวิธีคัดเลือก
14 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (nr-preblend)พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 6 จุด
10 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างค่าเครื่องเสียง ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างค่าเวที ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโรงปุ๋ย-โรงพยายบาลดอนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโรงปุ๋ย-โรงพยายบาลดอนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 สายวัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่-ทางสี่เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 บ้านกุดครอง สายวัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่-ทางสี่เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 200.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest